"buy property" — Słownik kolokacji angielskich

buy property kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the property
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup własność
  1. buy czasownik + property rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Either the state or local government would buy the property.

    Podobne kolokacje: