ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy a property" — Słownik kolokacji angielskich

buy a property kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the property
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup własność
  1. buy czasownik + property rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Either the state or local government would buy the property.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo