"originally bought" — Słownik kolokacji angielskich

originally bought kolokacja
Popularniejsza odmiana: originally buy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo kupić
  1. buy czasownik + originally przysłówek
    Luźna kolokacja

    None of the works in the show was bought originally as a "museum picture."