ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy below" — Słownik kolokacji angielskich

buy below kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup poniżej
  1. buy czasownik + below przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Thus there are always buyers trying to buy below the market price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo