"buy the acres" — Słownik kolokacji angielskich

buy the acres kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy several acres
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup szmat
  1. buy czasownik + acre rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Last year the company decided that it would buy 150 acres.

    Podobne kolokacje: