ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy secondhand" — Słownik kolokacji angielskich

buy secondhand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować secondhand
  1. buy czasownik + secondhand przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Everything in the place looked like it had been picked up at a yard sale, or maybe bought secondhand from the Louisiana public school system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo