ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy up at" — Słownik kolokacji angielskich

buy up at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupować przy
  1. buy czasownik + at przyimek
    Luźna kolokacja

    In some cases, the paper reported, officials bought up to four cars at the official rather than the market price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo