ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"initially buy" — Słownik kolokacji angielskich

initially buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo kup
  1. buy czasownik + initially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Grossman's group can initially buy 10 percent of the team with an option to purchase up to 50 percent.

powered by  eTutor logo