"buy several land" — Słownik kolokacji angielskich

buy several land kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy land
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować kilka ziemia
  1. buy czasownik + land rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And if you want to buy your own land, get in line.

    Podobne kolokacje: