ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy properties" — Słownik kolokacji angielskich

buy properties kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the property
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup własności
  1. buy czasownik + property rzeczownik
    Silna kolokacja

    Either the state or local government would buy the property.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo