"buy things" — Słownik kolokacji angielskich

buy things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup rzeczy
  1. buy czasownik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Once someone has used a particular credit type, they are very likely to buy other things in the same way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo