"need to buy" — Słownik kolokacji angielskich

need to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj kupić
  1. need czasownik + buy czasownik
    Zwykła kolokacja

    It is sometimes hard to know exactly what size fish you need to buy.

    Podobne kolokacje:

podobne do "need to buy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "need to buy" po angielsku

inne

powered by  eTutor logo