"buy one's records" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's records kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy records
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś zapisy
  1. buy czasownik + record rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Only those who buy records hold the key to success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo