"buy records" — Słownik kolokacji angielskich

buy records kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup płyty
  1. buy czasownik + record rzeczownik
    Silna kolokacja

    Only those who buy records hold the key to success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo