PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy a card" — Słownik kolokacji angielskich

buy a card kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kartę
  1. buy czasownik + card rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He used five minutes to stop to be one of the first to buy a card.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo