"sell cards" — Słownik kolokacji angielskich

sell cards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj karty
  1. sell czasownik + card rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are also third party sites that sell individual cards.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo