PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rush to buy" — Słownik kolokacji angielskich

rush to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pogoń by kupić
  1. rush czasownik + buy czasownik
    Luźna kolokacja

    "When they go on the market, there are 8,000 people rushing to buy."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo