BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy a ticket" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy a ticket" po angielsku

"buy a ticket" — Słownik kolokacji angielskich

buy a ticket kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy tickets
  1. buy czasownik + ticket rzeczownik = kupować bilet
    Zwykła kolokacja

    He got at the end of the line to buy his ticket.

powered by  eTutor logo