PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy movies" — Słownik kolokacji angielskich

buy movies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kino
  1. buy czasownik + movie rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The studios have priced discs low for sales, but not everyone wants to buy most movies.

powered by  eTutor logo