"bought from" — Słownik kolokacji angielskich

bought from kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony
  1. buy czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Which makes me less likely to buy any future games from them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo