"buy one's ticket" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy one's ticket" po angielsku

"buy one's ticket" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's ticket kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy tickets
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś bilet
  1. buy czasownik + ticket rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He got at the end of the line to buy his ticket.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo