"bought by" — Słownik kolokacji angielskich

bought by kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony przez
  1. buy czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But how much time could he buy by these means?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo