"buy near" — Słownik kolokacji angielskich

buy near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup blisko
  1. buy czasownik + near przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    That was the kind they bought by the millions near the end of the last century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo