"buy lists" — Słownik kolokacji angielskich

buy lists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj się nabrać na listy
  1. buy czasownik + list rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In most states, political parties can find out who is voting from home and when by buying lists from counties showing the voters' addresses, phone numbers and birth dates.

powered by  eTutor logo