"bought about" — Słownik kolokacji angielskich

bought about kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony około
  1. buy czasownik + about przyimek
    Luźna kolokacja

    Today that same price would buy about ten million lives.

    Podobne kolokacje: