"buy about" — Słownik kolokacji angielskich

buy about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować około
  1. buy czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    Today that same price would buy about ten million lives.

    Podobne kolokacje: