"bought within" — Słownik kolokacji angielskich

bought within kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy within
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony wewnątrz
  1. buy czasownik + within przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Four of those sold were bought within an hour, he added.

    Podobne kolokacje: