"bought around" — Słownik kolokacji angielskich

bought around kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony wokół
  1. buy czasownik + around przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Should I wait and try to buy around the stadium?

    Podobne kolokacje: