"buy around" — Słownik kolokacji angielskich

buy around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wokół
  1. buy czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    Should I wait and try to buy around the stadium?

    Podobne kolokacje: