"buy abroad" — Słownik kolokacji angielskich

buy abroad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup za granicą
  1. buy czasownik + abroad przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The usual considerations when buying abroad still apply, of course.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo