ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"automatically buy" — Słownik kolokacji angielskich

automatically buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie kup
  1. buy czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Choosing which books to buy automatically means many are left out of collections.

powered by  eTutor logo