"bought including" — Słownik kolokacji angielskich

bought including kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy including
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony w tym
  1. buy czasownik + including przyimek
    Luźna kolokacja

    Five Star has bought the later company's holdings, including franchise lines.

    Podobne kolokacje: