"buy including" — Słownik kolokacji angielskich

buy including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować w tym
  1. buy czasownik + including przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Five Star has bought the later company's holdings, including franchise lines.

    Podobne kolokacje: