ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy funds" — Słownik kolokacji angielskich

buy funds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup fundusze
  1. buy czasownik + fund rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Indeed, there are good reasons for some investors to buy funds through financial advisers.

    Podobne kolokacje: