"bought after" — Słownik kolokacji angielskich

bought after kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy after
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony potem
  1. buy czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    Your father didn't buy the land for five years after that.

    Podobne kolokacje: