ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy coverage" — Słownik kolokacji angielskich

buy coverage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj się nabrać na sprawozdanie
  1. buy czasownik + coverage rzeczownik
    Silna kolokacja

    Even those with only one policy typically buy unnecessary coverage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo