"buy directly" — Słownik kolokacji angielskich

buy directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup bezpośrednio
  1. buy czasownik + directly przysłówek
    Silna kolokacja

    Prices are cheap, however, because you can buy directly from the workers who live here.

    Podobne kolokacje: