ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy the assets" — Słownik kolokacji angielskich

buy the assets kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy assets
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup aktywa
  1. buy czasownik + asset rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So a second alternative would be for us to buy only your company's assets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo