"buy assets" — Słownik kolokacji angielskich

buy assets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup aktywa
  1. buy czasownik + asset rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So a second alternative would be for us to buy only your company's assets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo