"bought with" — Słownik kolokacji angielskich

bought with kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony z
  1. buy czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    What on earth did we buy with the blood of our young men?

    Podobne kolokacje: