"buy one's shares" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy one's shares" po angielsku

czasownik
 1. kupować udziały
  I buy shares on the stock exchange. (Kupuję udziały na giełdzie papierów wartościowych.)
  He bought shares in the company. (On kupił udziały w firmie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"buy one's shares" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's shares kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy shares
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś części
 1. buy czasownik + share rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She was being given the chance to buy a share.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo