"kupować udziały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kupować udziały" po polsku — Słownik angielsko-polski

kupować udziały

czasownik
 1. buy shares  
  I buy shares on the stock exchange. (Kupuję udziały na giełdzie papierów wartościowych.)
  He bought shares in the company. (On kupił udziały w firmie.)

"kupować udziały" — Słownik kolokacji angielskich

buy shares kolokacja
 1. buy czasownik + share rzeczownik = kupować udziały
  Bardzo silna kolokacja

  She was being given the chance to buy a share.

  Podobne kolokacje: