"buy one's stake" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's stake kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a stake
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś stawka
  1. buy czasownik + stake rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It must also buy a 10 percent stake in the parent company on the open market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo