"once buy" — Słownik kolokacji angielskich

once buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś kup
  1. buy czasownik + once przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "I hear that works better if you buy a ticket once in a while."

    Podobne kolokacje: