"buy stakes" — Słownik kolokacji angielskich

buy stakes kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a stake
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup słupki
  1. buy czasownik + stake rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It bought a stake of 1.7 percent in the bank last week.

    Podobne kolokacje: