ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy a stake" — Słownik kolokacji angielskich

buy a stake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup słupek
  1. buy czasownik + stake rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It bought a stake of 1.7 percent in the bank last week.

    Podobne kolokacje: