"sell one's stake" — Słownik kolokacji angielskich

sell one's stake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawać czyjś stawka
  1. sell czasownik + stake rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has not yet sold his 9 percent stake in the team.

    Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!