"buy a share" — Słownik kolokacji angielskich

buy a share kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy shares
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup część
  1. buy czasownik + share rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was being given the chance to buy a share.

    Podobne kolokacje: