"buy one's share" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's share kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy shares
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś część
  1. buy czasownik + share rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was being given the chance to buy a share.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo