"bought without" — Słownik kolokacji angielskich

bought without kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy without
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony na zewnątrz
  1. buy czasownik + without przyimek
    Luźna kolokacja

    They're less able to buy a house without help and more likely to come back to their parents' home to live.

    Podobne kolokacje: